Hummelforsen


Nils Gudmunds 2021-10-08

Hummelforsen
Bild:Nils Gudmunds
Hummelforsen

Nu kan nog Vansbroborna och de som bor nedströms Västerdalälven andas ut.

Vattennivåerna sjunker.
Toppen nåddes i onsdags med 532 m³/s, under torsdagen sjönk det ner till 400 m³/s.
Fredagens siffra kommer troligen att vara ännu lägre.

Hummelforsen
Bild:Nils Gudmunds
Hummelforsen

Den stora vattenmängden blir till ett mäktigt skådespel.
Barnbarnet tyckte det såg som CocaCola i forsen.


REPORTAGE

Nils Gudmunds
nils.gudmunds@vansbrobladet.se
070-538 76 10