REKO-ring Vansbro, ett bra initiativ


Anna Sjögren 2020-08-24


REKO står för Rekordelig Konsumtion och är ett sätt att handla och sälja lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder.

Idén kommer från finska Österbotten där REKO-ringar började bildas 2013. Gräs-torp var först ut med konceptet i Sverige, år 2016. I dagsläget finns över kring 200 rekoringar runt om i landet.

Rekoringens fördelar är att du enkelt hittar lokal mat med känt ursprung, som är i säsong. Då försäljningen sker direkt från producent till konsument har du också möjlighet att träffa den som producerat din mat och ställa frågor. Fördelen för producenterna är att det inte föreligger några krav på att hen skall leverera en viss kvantitet eller under ett helt år; producenten kan välja att vara med vid varje utlämning eller bara ibland. Rekoringarna resulterar också i ett minskat matsvinn eftersom alla varor är beställda i förväg.

Hur handlar du reko?

- Ansök på Facebook om att få gå med i gruppen REKO-ring Vansbro.
- Cirka 1 vecka innan varje försäljning/utlämningstillfälle annonserar producenterna ut sina varor i inlägg, med pris och information om hur betalningen går till.
- Du beställer genom att kommentera inlägget och producenten bekräftar din beställning genom att gilla/svara. Alla affärer görs upp i förväg; det får endast förekomma utlämning av beställda varor, alltså sker ingen försäljning på plats.
- Vid utlämningstillfället står alla producenter uppställda, som konsument söker du upp dem du bokat varor av, får dessa och betalar.    
- Du åker hem och njuter av de fantastiska råvaror/produkter du inhandlat.

Vår första utlämning på REKO-Ring Vansbro skedde tisdagen den 25/8 kl 17.30-18.00 på parkeringen bakom OKQ8.
I dagsläget är vi runt 600 medlemmar, men dagligen tillkommer det nya förfrågningar från personer som uppmärksammat att vi startat upp med REKO i Vansbro. Vi arbetar på att få en bra bredd på producenter; vi ser gärna att det finns allt från ägg, kött, mejeriprodukter till potatis/grönsaker, bröd och sylt.
 
Ändamålet med vår Rekoring är att ge den erkänsla alla duktiga mathantverkare/djurhållare runt om i landet förtjänar; samtidigt får vi konsumenter tillgång till bra närproducerad mat. Tvivelsutan utgör också mötet med glada och uppskattande konsumenter en bra lön för deras möda. Så vi hoppas och vill att våra utlämningar skall utgöra en riktigt trevlig träffpunkt för oss med det gemensamma intresset: bra mat med känt ursprung.

Jag vill också understryka att det är upp till oss konsumenter hur Rekoringens framtid ter sig; ju fler vi är som konsumerar de varor som läggs ut till försäljning, desto fler producenter kommer finna det intressant att komma till våra utlämningar. Och fler producenter genererar i ett ännu rikare utbud av riktigt REKO mat för oss kunder. Så ta vara på chansen och gynna vår lokala matproduktion!REPORTAGE

Nils Gudmunds
nils.gudmunds@vansbrobladet.se
070-538 76 10