Renoveringen av den gamla vattendrivna ramsågen vid Snöån


Nils Gudmunds 2019-10-14

Bild:Nils Gudmunds

Det här ”lagret” där skovelhjulet roterar är troligen det samma sedan sågen byggdes.<br />Troligen tillverkat av en ticka eller liknande.
Bild:Nils Gudmunds
Det här ”lagret” där skovelhjulet roterar är troligen det samma sedan sågen byggdes.
Troligen tillverkat av en ticka eller liknande.


Bild:Nils Gudmunds

Bild:Nils Gudmunds

Järna jordägare, som förvaltar den över hundra år gamla sågen har beviljats ett bidrag från Länsstyrelsen som tillsammans med EU:s landsbygdsprogram gjort denna renovering möjlig. Totalkostnaden beräknas uppgå till ca 1,6 miljoner.

Den som verkligen möjliggjort detta är den nu bortgågne Björns Erik som lagt ner ett mycket
stort arbete med detta projekt.

Det är Munters bygg som utför arbetet. Sven-Erik Danielson och Jan Morling har nu bytt golvet i sumpen, bytt stockarna som håller det nybyggda skovelhjulet och riktat upp hela såghuset. Nu återstår att renovera ”slasen”(rännan som styr farten på skovelhjulet) och se till att sågen fungerar och lite småjobb med golvet.
Allt beräknas vara klart i början på november.


REPORTAGE

Nils Gudmunds
nils.gudmunds@vansbrobladet.se
070-538 76 10